Skip to main content
CoVid vejledning

Retningslinjer Corona

Opdateret 21.04.2021

Kære elever og forældre.

Hvor har vi dog glædet os til denne udmelding – Musisk Skole åbner delvist for den fysiske undervisning fra onsdag den 21. april uden coronapas.

I første omgang vil genåbningen gælde elever under 18 år og fag uden sangaktiviteter. Det forventes at der bliver mulighed for at genåbne yderligere for elever over 18 år og for sang senest 21. maj, men indtil videre må vi fortsætte fjernundervisningen for elever over 18 og for fag med sangaktivitet.


Da vi har begrænset plads i opholdsområderne på Musisk Skole, opfordrer vi til at eleverne så vidt muligt kommer lige til undervisningsstart, går direkte til undervisningslokalet, og opholder sig på skolen mindst muligt. Det giver plads til de elever og forældre, der har brug for at vente.
• Følg Sundhedsstyrelsens anbefalinger om afstand, hygiejne og hosteetikette
• Bliv hjemme ved symptomer
• Sprit din plads af før du sætter dig og når du forlader pladsen
• Undgå at samle jer på gangarealer og giv plads til andre, der skal forbi

Vi glæder os helt vildt til at igen at kunne slå dørene op til fysisk undervisning i dans, animation og musik.

Fra DMK: Danske Musik- og Kulturskoler
Hen over weekenden har DMK – sammen med øvrige parter i KUM-sektorpartnerskabet - haft bekendtgørelsesteksten samt retningslinjer til høring og kommentering. På den baggrund, vil KUM i løbet af de kommende dage lægge den endelige bekendtgørelsestekst samt retningslinjer op på deres website.

Nedenstående er væsentligt at bemærke i relation til genåbning den 21. april:
• Der åbnes for aldersgruppen 0 år til og med 17 år
• Der må ikke gennemføres indendørs aktiviteter, der involverer sang
• Der er et indendørs forsamlingsforbud på 25 personer
• Der må tillades adgang for personer på 18 år eller derover, hvis tilstedeværelse er nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteterne
• Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig adgang. I lokaler, hvor besøgende, brugere, tilskuere og lignende i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades adgang for 1 besøgende, brugere, tilskuere og lignende pr. 2 m2 gulvareal
• Der er fortsat krav om brug af mundbind ved ankomst og afgang fra 12 år og opefter

Back to top