Skip to main content Skip to footer

Betingelser

Musisk Skole tilbyder undervisning til børn og unge op til 25 år. Musisk Skole tilbyder også voksen instrumental-undervisning, men her skal du kontakte LOF for tilmelding.
 
En undervisningssæson er på 10 måneder. Sæsonen starter midt i uge 33 og løber til og med uge 24. Uanset ugedag er der 36 undervisningsgange. For yderligere datoer se ferie- og undervisningsplan.

Inden sæsonen starter, vil du få din endelige instrumentalundervisningstid. 

Din endelige tilmelding bekræfter du ved at møde op til 1. undervisningsgang.

Der forekommer desværre venteliste på nogle af vores fag. Du får svar, så snart der bliver en ledig plads

Musisk Skole tilbyder også holdundervisning på de forskellige instrumentalfag. Holdene bliver sammensat med 2 eller 4 elever i samme alder fra ventelisten. Hvis I ønsker at gå sammen med en anden ventelisteelev I kender, kan I orientere kontoret eller skrive jeres ønske i kommentarfeltet ved tilmeldingen.

Sæson 2023/2024:

Nye elever kan melde sig ud på elev-intra under fanebladet udmeldelse senest den 1. oktober eller via mail til Musisk Skoles kontor. Efter prøveperioden er din tilmelding bindende for hele sæsonen. Prøveperioden er ikke gratis.

Øvede elever: Der opkræves betaling for hele sæsonen. Du har givet dit samtykke for endelig tilmelding ved fremmøde 1. undervisningsgang i den nye sæson.

Ved særlige omstændigheder, eks. flytning fra kommunen og ved langvarig sygdom, kan der gives dispensation. Dispensation skal udelukkende gives af skolelederen.

Pr.1.8.2024:

Elever kan melde sig ud på Elev-intra under fanebladet udmeldelse. 
En tilmelding er som minimum gældende løbende måned + 1 måned. Dvs. melder du dig ud midt i oktober måned, er du udmeldt pr. 30. november og vil ikke skulle betale raten fra december måned.

Musisk Skole melder afbud:
I tilfælde af underviserens fravær søges undervisningen så vidt muligt gennemført på dagen med kvalificeret vikar eller genlæses af læreren på et senere tidspunkt.

Såfremt der aflyses helt mere end 3 undervisningsgange pr. sæson gives reduktion udover ved sæsonens afslutning. (juni/juli måned). Minimumsgrænsen på udbetaling er 100 kr. ved udbetaling af refusion ved sæsonens afslutning.
 
Vi sender aflysninger via sms/mail, så det er vigtigt, at du sørger for, at dine stamdata-oplysninger er opdateret på Elev-intra.

Elevens fravær:
I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær, skal der mailes eller ringes afbud til Musisk Skole. Eleven har intet krav på at få den forsømte undervisningstid erstattet.

Sæson 2023/2024:
Betaling for undervisningen sker via digital post eller Jeres egen PBS-aftale over 4 rater, sendt fra opkrævningen på Kalundborg Kommune. 

  • Rate 1 / opkræves i oktober (prøvetiden for nye elever/Udmeldelsesfrist 1.10)
  • Rate 2 / opkræves i december
  • Rate 3 / opkræves i februar
  • Rate 4 / opkræves i april

OBS - GEBYR

Ved for sen indbetaling opkræves et rykker gebyr på kr. 250,00 for faget musik under 25 år af Kalundborg Kommune.

Fag der tilbydes udover musik, samt fag over 25 år er rykker gebyret kr. 100,00. Vær særlig opmærksom på, at hvis du (under 25 år) både går til musik og fx animation, får du derfor 2 rykkergebyr, altså i alt kr. 350,00.

Ved restance medfører det at eleven udelukkes fra undervisningen og pladsen gives videre til en anden elev fra ventelisten.

Pr. 1.8.2024:
Betaling for undervisningen sker via betalers digital post eller jeres egen Betalingsservice-aftale og udsendes af Opkrævningen på Kalundborg Kommune. 
 
Betalingen for undervisningen opkræves i 10 rater. 
De 10 rater opkræves i hhv. september, oktober, november, december, januar, februar, marts, april, maj og juni. 
Det er en rigtig god ide at få tilmeldt betalingen til Betalings Service, så du ikke skal huske regningen i e-Boks eller anden digital post hver måned. 

OBS - GEBYR
Der opkræves fra og med sæson 2024-2025 et opstartsgebyr på kr. 100,00 for nyopstartet elever.

Ved for sen indbetaling opkræves et rykkergebyr på kr. 250,00 for faget under 25 år af 
Kalundborg Kommune. Fag der tilbydes udover musik, samt fag over 25 år er rykkergebyret kr. 100,00. Vær særlig opmærksom på, at hvis du (under 25 år) både går til musik og fx animation, får du derfor 2 rykkergebyr, altså i alt kr. 350,00.

Ved restance medfører det at eleven udelukkes fra undervisningen og pladsen gives videre til en anden elev fra ventelisten.

Der tages forbehold for takstændring i løbet af sæsonen.

Kontakt Musisk Skole hvis du ønsker at leje et instrument.

Se pris for leje af instrument under fanen priser.

Instrumentleje opkræves sammen med betaling for undervisningen.

Der betales fuld pris for ældste elev og 25 % rabat på 1 stk. instrumentalundervisning for øvrige søskende.
For at opnå søskende rabat, skal eleverne være oprettet med samme værge.

  • Priserne indeholder betaling for Copy-Dan afgift. Der tages forbehold for prisændringer i løbet af sæsonen.
  • OBS der påregnes udgifter til hørelærebøger, stævner og koncertrejser o.l.
  • Priser kan findes under det enkelte undervisningstilbud og samlet her: Se Priser

Musikskolebestyrelsen tildeler op til 5 halve fripladser pr. sæson. Ansøgningen udfyldes ved tilmelding eller ved login i speedadmin