Skip to main content Skip to footer

Betingelser

Musisk Skole tilbyder undervisning til børn og unge op til 25 år. Musisk Skole tilbyder også voksen instrumental undervisning, kontakt venligst LOF.

En undervisningssæson er på 10 måneder. Undervisningen starter fra uge 33 til og med uge 24. Uanset ugedag er der 36 undervisningsgange, medmindre andet er angivet.

Din tilmelding er bindende for hele sæsonen. Dog betragtes den første rate som prøveperiode for vores nye elever. I prøveperioden kan eleven, musiklærer og forældre tage stilling til om eleven fortsætter. Prøveperioden er ikke gratis.

Inden sæsonen starter vil du få din endelige undervisningstid.

Der forekommer desværre venteliste på nogle af vores fag. Du får svar, så snart der bliver en ledig plads

Musisk Skole tilbyder også holdundervisning på de forskellige instrumentalfag. Holdene bliver sammensat med 2 eller 4 elever i samme alder fra ventelisten. Hvis I ønsker at gå sammen med en anden ventelisteelev I kender, kan I orientere kontoret eller skrive Jeres ønske i kommentarfeltet ved tilmeldingen.

Vi gør dig opmærksom på, at du hæfter dig for en hel sæson ved holdundervisning, med mindre at lærer/kontor kan se en anden mulighed for sine øvrige elever eller ventelisteelever.

Nye elever kan melde sig ud på elev-intra under fanebladet udmeldelse senest den 1. oktober eller via mail til Musisk Skoles kontor. Efter prøveperioden er din tilmelding bindende for hele sæsonen. Prøveperioden er ikke gratis.

Øvede elever: Der opkræves betaling for hele sæsonen. Du har givet dit samtykke for endelig tilmelding ved fremmøde 1. undervisningsgang i den nye sæson.

Ved særlige omstændigheder, eks. Flytning fra kommunen og ved langvarig sygdom, kan der gives dispensation. Dispensation skal udelukkende gives af skolelederen.

Musisk Skole melder afbud: I tilfælde af underviserens fravær søges undervisningen så vidt muligt gennemført på et senere tidspunkt. Såfremt der aflyses mere end 3 undervisningsgange pr. sæson gives reduktion udover ved sæsonens afslutning. (juni/juli måned)

Vi sender aflysninger via sms samt mail.

(Husk at opdatere dine stamdataoplysninger på Elev-intra)

Elevens fravær: I tilfælde af elevens sygdom eller andet fravær skal der mailes eller ringes afbud til Musisk Skole. Eleven har intet krav på at få den forsømte undervisningstid erstattet.

Betaling for undervisningen sker via digtal post eller Jeres egen PBS-aftale over 4 rater, sendt fra opkrævningen på Kalundborg Kommune. 

  • Rate 1 / opkræves i oktober (prøvetiden for nye elever/Udmeldelsesfrist 1.10)
  • Rate 2 / opkræves i december
  • Rate 3 / opkræves i februar
  • Rate 4 / opkræves i april

OBS - GEBYR

Ved for sen indbetaling opkræves et rykker gebyr på kr. 250,00 for faget musik under 25 år af Kalundborg Kommune.

Fag der tilbydes udover musik, samt fag over 25 år er rykker gebyret kr. 100,00. Vær særlig opmærksom på, at hvis du (under 25 år) både går til musik og fx animation, får du derfor 2 rykkergebyr, altså i alt kr. 350,00.

Ved restance medfører det at eleven udelukkes fra undervisningen og pladsen gives videre til en anden elev fra ventelisten.

Kontakt Musisk Skole hvis du ønsker at leje et instrument.

Se pris for leje af instrument under fanen priser. Lejen opkræves sammen med betaling for undervisningen.

Der betales fuld pris for ældste elev og 25 % rabat for øvrige søskende. (for et instrument, som trækkes fra det dyreste).

  • Priserne indeholder betaling for Copy-Dan afgift. Der tages forbehold for prisændringer i løbet af sæsonen.
  • OBS der påregnes udgifter til hørelærebøger, stævner og koncertrejser o.l.
  • Priser kan findes under det enkelte undervisningstilbud og samlet her: Se Priser

Musikskolebestyrelsen tildeler op til 5 halve fripladser pr. sæson. Ansøgningen udfyldes ved tilmelding eller ved login i speedadmin