Skip to main content

Musisk Skoles Bestyrelse

Funktionsperiode 01.08.2020 - 31.07.2022

Jesper Boesen
Helle Crety Knudsen
Sussi Jensen

Funktionsperiode 01.08.2020-31.07.2021

Repræsentant under 25:
Mathilde Due Sonne Voss

Repræsentant over 25:
Laurits Randrup

Funktionsperiode 01.08.2020-31.07.2022

Peter Oldrup
Rogelio Flores Aguirre

Funktionsperiode 01.08.2020-31.07.2022

Jimmy Sørensen, Skoleleder på Tømmerup Skole
Anna Voigt Frederiksen, Lærer på Nyrupskolen

Funktionsperiode 01.08-2020-31.07.2022

Claus Dueholm, Teamleder i idrætsinstitutionen Aktivarius

Heidi Holme Bjerborg, Leder
Sonny Lillevang, Souschef/Teamleder

Valg af elevrepræsentanter til Musisk Skoles bestyrelse foregår
i august/september i køkken/opholdsrum.

Der skal vælges:
"- 2 valgt af og blandt Musisk Skoles elever til og med 25 år, bosat i Kalundborg Kommune.
- 1 valgt af og blandt Musisk Skoles elever over 25 år".

Elevrepræsentanter til bestyrelsen vælges af eleverne ved simpelt flertal.

Hver elev har én stemme - elever til og med 25 år stemmer på kandidater til og med 25 år og elever over 25 år stemmer på kandidater over 25 år.

Skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling på hvert valg via speedadmin.

Der foregår to uafhængige valg idet, der både skal vælges 2 elever til og med 25 år og 1 elev over 25 år.

De elever der har fået flest stemmer er valgt.

Back to top