Skip to main content Skip to footer

Musisk Skoles Bestyrelse

Funktionsperiode 01.08.2022-31.07.2024

Henriette Olsen
Helle Kyndby Hentzen

Funktionsperiode 01.08.2023-31.07.2025

Søren Møberg-Poulsen

Funktionsperiode 01.08.2023-31.07.2024

Repræsentanter under 25:
August Møberg-Poulsen
Julie Løbner Nautrup

Repræsentant over 25:
Jens Christian Jørgensen

Funktionsperiode 01.08.2022-31.07.2024

Estera Kwiecien
Rogelio Flores Aguirre

Funktionsperiode 01.08.2022-31.07.2024

Tanja Kristensen, Skoleleder på Raklev Skole
Lone Iversen, Skolelærer Hvidebækskolen

Funktionsperiode 01.08-2022-31.07.2024

Claus Dueholm, Teamleder i idrætsinstitutionen Aktivarius

Heidi Holme Bjerborg, Leder
Sonny Lillevang, Souschef

Valg af elevrepræsentanter til Musisk Skoles bestyrelse foregår
i august/september i køkken/opholdsrum.

Der skal vælges:
"- 2 valgt af og blandt Musisk Skoles elever til og med 25 år, bosat i Kalundborg Kommune.
- 1 valgt af og blandt Musisk Skoles elever over 25 år".

Elevrepræsentanter til bestyrelsen vælges af eleverne ved simpelt flertal.

Hver elev har én stemme - elever til og med 25 år stemmer på kandidater til og med 25 år og elever over 25 år stemmer på kandidater over 25 år.

Skolens leder indkalder samtlige elever til en fælles valghandling på hvert valg via speedadmin.

Der foregår to uafhængige valg idet, der både skal vælges 2 elever til og med 25 år og 1 elev over 25 år.

De elever der har fået flest stemmer er valgt.