Skip to main content Skip to footer

Danske Musik- og Kulturskoler

DMK repræsenterer musik- og kulturskoler i alle landets 98 kommuner.

De strukturelle rammer og den kommunale organisering af musik- og kultur­skolerne betyder, at skolerne ofte sidder alene med både udfordringer på- og udvikling af området.

DMK løfter derfor på nationalt plan en række opgaver såsom videndeling, kompetenceudvikling, koordinering med myndigheder og politiske niveauer, udvikling og implementering af f.eks. statistik samt internationalt samarbejde.