Skip to main content Skip to footer

Danske Musik- og Kulturskoler

Danske Musik- og Kulturskoler er den nye samlende landsorganisation for musik- og kulturskolerne i Danmark.
Den nye organisation blev skabt i november 2018 ved en stiftende generalforsamling. De to tidligere foreninger, Dansk Musikskolesammenslutning (DAMUSA) og Danske Musik- og Kulturskoleledere (DMKL), er lukket ved udgangen af 2018 og har overdraget arbejdet til Danske Musik- og Kulturskoler.