Skip to main content Skip to footer

Musisk Skoles Privatlivspolitik

Musisk Skole behandler dine personoplysninger således:

Kalundborg Kommune er dataansvarlig for behandlingen af de persondata, vi har modtaget af dig i forbindelse med tilmelding til Musisk Skole. Vi følger reglerne i Databeskyttelsesloven og Databeskyttelsesforordningen.

Når du besøger vores website sendes du videre til vores administrationsside Speedadmin, hvis du trykker på knappen tilmeld under et undervisningsfag.

I forbindelse med tilmedling i speedadmin behandler vi personoplysninger. Formålet med anvendelse af personoplysningerne er udelukkende at behandle tilmelding til Musisk Skole, samt kommunikation i forbindelse med deltagelse i skolens aktiviteter og evt. opkrævning af elevbetaling.

I de tilfælde, hvor du har givet samtykke til behandling af personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte skolen pr. mail: musiskskole@kalundborg.dk

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af personoplysninger på baggrund af tidligere meddelte samtykke og op til tilbagetrækningen. Hvis du trækker dit samtykke tilbage, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

Dog kan brugere med restance ikke slettes før restancen er indfriet.

Du har efter Databeskyttelsesforordningen følgende rettigheder: Ret til at se oplysninger, ret til berigtigelse, ret til indsigelse. I særlige tilfælde har du ret til sletning eller begrænsning af behandling af data. Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk
Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder i forbindelse med Musisk Skoles behandling af dine persondata, skal du kontakte skolens kontor på musiskskole@kalundborg.dk 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler de personoplysninger, du har afgivet.
Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk

Samtykke til behandling af persondata er nødvendigt for at kunne til- og/eller gentilmelde elev til Musisk Skole og gives obligatorisk ved tilmelding.

Musisk Skole vil gerne benytte billeder og video i forbindelse med PR, på hjemmesiden og på sociale medier - så vi kan formidle de gode oplevelser.

Du vil altid blive spurgt, hvis det drejer sig om tilladelse til at benytte et billede af portrætlignende karakter.

Et billede af børn i en undervisnings- eller koncertsituation, hvor ikke det enkelte barn men undervisningen/koncerten er i fokus, kan konkret betegnes som et situationsbillede og må således offentliggøres uden samtykke. Det afgørende kriterium i forbindelse med vurdering af eventuel offentliggørelse er, at den afbildede ikke med rimelighed må kunne føle sig udstillet, udnyttet eller krænket, f.eks. i markedsførings eller andet kommercielt øjemed. Billederne vil med andre ord være harmløse ud fra en normalt betragtning.

Du kan til enhver tid henvende dig, hvis du ønsker et konkret billede fjernet. I det omfang det er muligt vil vi naturligvis efterkomme det. I øvrigt henviser vi til Datatilsynets vejledning om billeder på nettet.

  • Hvad er en cookie?

En cookie er en lille datafil, som sættes på din computer, tablet eller smartphone, når du bruger hjemmesiden. En cookie indeholder ikke skadelige programmer eller virus, men information som bruges af hjemmesiden.

  • Hvorfor bruge cookies?

Formålet med at bruge cookies er både at sikre, at hjemmesiden fungerer som den skal, ligesom cookies gør det muligt at vise indhold på hjemmesiden, som er så relevant for dig som muligt. Cookies gør det bl.a. muligt at genkende dit udstyr, når du genbesøger hjemmesiden, og indsamle informationer om hvilke sider og funktioner, du besøger. De kan også bruges til at optimere ydeevnen i din browser og/eller netværksforbindelse.

  • Hvor længe opbevares cookies?

Varigheden af hvor lang tid en cookie bevares er forskellig fra cookie til cookie, da det afhænger af, hvad cookien bruges til. Du finder et overblik over varigheden på de enkelte cookies ved at klikke på ikonet i nederste venstre hjørne på din skærm.

  • Kan jeg selv slette cookies?

Det er muligt selv at slette cookies fra en hjemmeside, du har besøgt ligesom flere browsere tillader, at du selv styrer indstillingerne for brug af cookies generelt. Vær dog opmærksom på, at disse indstillinger kan påvirke hjemmesiders funktionalitet.