Skip to main content Skip to footer

Talentlinjen

Talentlinjen er etableret for at give særligt interesserede og talentfulde elever ved Musisk Skole Kalundborg mulighed for intensiv undervisning og dermed optimal musikalsk udvikling på et relativt tidligt alderstrin.

Eleverne sammensættes med andre elever fra talentlinjen og undervisningen planlægges enten som ugentlig undervisning eller i moduler og workshops efter behov.

Den udvidede undervisning tilrettelægges individuelt og der må påregnes grundig daglig øvning samt forberedelse til bifagene.

Der er mødepligt til alle arrangementer og al undervisning. Ved forsømmelse stopper undervisningen.

Det forventes at eleven i sin adfærd er rollemodel for de øvrige elever.

Der afholdes obligatoriske årlige koncerter for at øve elevernes sceneoptræden, ligesom der hvert år afholdes årsprøver, hvor den enkelte elevs mulighed for at fortsætte på talentlinjen vurderes. Eleven skal deltage i optagelsesprøven på linje med de andre elever der ønsker at komme ind.

Undervisningen vil foregå på Musisk Skole Kalundborg, Skovbrynet 55 i Kalundborg.

 • Hovedfagsundervisning: Soloundervisning 50 min. ugentligt.
 • Projekter/workshops/koncerter: Der er mødepligt til disse arrangementer.
 • Brugssklaver: Holdundervisning 40 min. ugentligt pr. årgang. (På 2. år vil klaver kunne erstattes af et andet instrument)
 • Hørelære og teori: Holdundervisning 40 min. ugentligt på hold pr. årgang.
 • Sammenspil: Holdundervisning - sammensættes efter behov.
 • SSB: Sang, spil og bevægelse: Holdundervisning, tid ad hoc.

Tilmelding forudsætter at eleven, som hovedregel har modtaget minimum 1 års soloundervisning ved Musisk Skole Kalundborg og at eleven indstilles af hovedfagslæreren, i samråd med elevens hjem. Der udfyldes en særskilt tilmeldingsblanket.

Tilmeldingsfrist: april

Indstillede elever går til optagelsesprøve i maj/juni

Til optagelses-/årsprøven spilles eller synges:

 • et program på 5-10 minutters varighed på hovedinstrument
 • for rytmiske elever vil der blive lagt vægt på improvisation på
  hovedinstrument/sang
 • evt. færdigheder på et andet instrument eller sang
 • i prøven indgår øvelser i bevægelse og koordination
 • i prøven for klassiske elever indgår en prima-vista og en imitationsopgave.
 • i prøven for rytmiske elever indgår en imitations- samt en improvisationsopgave
 • i prøven indgår elementer fra hørelære (for 1., 2. og 3. års studerende).

Musisk Skoles ledelse behandler og afgør, om indstillingen og optagelsesprøven fører til optagelse.
Der vil bl.a. blive taget højde for antal pladser, fag- og alderssammensætning, udviklingstrin og modenhed.

Undervisningen følger Musisk Skoles sæson, og Musisk Skoles normale procedurer og betingelser for udmeldelse og betaling er gældende.
Aldersgruppen er 9 – 17 år – med mulighed for dispensation.

Talentlinjen er som udgangspunkt 3-årig, og afsluttes med en gallakoncert.

Der betales samme pris som for 25 minutters soloundervisning. Alle ekstra undervisningstilbud er gratis.