Skip to main content Skip to footer

Støttemuligheder

Bestyrelsen for Musisk Skole tildeler op til 5 halve fripladser pr. sæson. Ansøgningen sendes til Musisk Skoles kontor inden sæsonens start (august).

Der ansøges i forbindelse med tilmelding, og din ansøgning behandles således:

½ friplads bevilges for 1 hel sæson ad gangen inden sæson start

½ friplads bevilges på baggrund af den samlede husstands indkomst.

Modtager Musisk Skole flere ansøgninger end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud fra laveste indkomstgrundlag.

Gentagne forsømmelse uden særlig begrundelse som fx sygdom vil kunne betyde at fripladsen inddrages og gives til en anden elev.

Dokumentation for årlig løn indkomst bedes du vedhæfte ved ansøgningen. (fx. årsopgørelse)

Ansøgningen bliver behandlet ved først kommende Bestyrelsesmøde i august måned, hvor formanden vil tildele fripladserne. Ansøger vil få besked inden 1. rate i oktober.

Der betales fuld pris for ældste elev og 25 % rabat for øvrige søskende. (for et instrument, som trækkes fra det dyreste).

Fritidskontoen er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg kommune til gavn for børn og unge i Kalundborg Kommune.

Fordi alle børn har glæde af, men ikke altid råd til at have en aktiv fritid, har Red Barnet og Kalundborg Kommune indgået partnerskab om at oprette Fritidskontoen, hvorfra der kan søges om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge i Kalundborg kommune.

Kalundborg Kommune har afsat 150.000 kr. årligt til indgåelse og drift af partnerskabsaftalen med Red Barnet omkring Fritidskontoen.

Udover muligheden for kontingent- og udstyrsstøtte tilbyder Red Barnet i Kalundborg også vejledning om valg af fritidsaktiviteter, samt tilbud om følgeven for børn og unge, der har behov for det. 

Læs mere om hvordan man ansøger her

Der indføres et fritidstillæg til alle børn i kontanthjælpssystemet. Fritidstillægget er på 450 kr. skattefrit pr. barn pr. måned (maks. 1.350 kr. pr. familie). 
Tillægget vil blive udbetalt sammen med kontanthjælpen, og modtageren vil skulle dokumentere, at mindst en tredjedel af pengene er brugt på barnets fritidsliv.

Enlige forsørgere har allerede i dag mulighed for at modtage et børnetilskud, som kan dække nogle af de samme udgifter som fritidstillægget. Derfor vil enlige forsørgere modtage et reduceret fritidstillæg på 113 kr. pr. barn pr. måned (maks. til
tre børn per familie).

Kontanthjælpsmodtagere får udbetalt fritidstillægget efter at have modtaget kontanthjælp i tre måneder. Retten til fritidstillægget forsætter i tre måneder efter afgangen fra kontanthjælp.

Familierne kan for eksempel bruge fritidstillægget til fritidsaktiviteter og til udstyr til børnene.

Administration af fritidstillægget
Fritidstillægget udbetales a conto månedligt sammen med den resterende ydelsesudbetaling.
For at sikre, at fritidstillægget kommer børnene til gavn, skal modtageren hver tredje måned dokumentere, at en tredjedel af det udbetalte fritidstillæg over en 3-måneders periode er blevet brugt på børnenes fritidsaktiviteter.

Dokumentationen vil enten kunne blive uploadet digitalt eller afleveres fysisk til kommunen. Hvis borgeren ikke kan dokumentere udgifter for en tredjedel af det udbetalte fritidstillæg, stopper udbetalingen af fritidstillægget, indtil borgeren igen begynder at dokumentere, at der afholdes udgifter til gavn for barnet.

Kilde: Beskæftigelsesministeriet
Notat (bm.dk)