Skip to main content Skip to footer

Støttemuligheder

Bestyrelsen for Musisk Skole tildeler op til 5 halve fripladser pr. sæson. Ansøgningen sendes til Musisk Skoles kontor inden sæsonens start (august).

Der ansøges i forbindelse med tilmelding, og din ansøgning behandles således:

½ friplads bevilges for 1 hel sæson ad gangen inden sæson start

½ friplads bevilges på baggrund af den samlede husstands indkomst.

Modtager Musisk Skole flere ansøgninger end der er afsat midler til, vil fripladserne blive tildelt ud fra laveste indkomstgrundlag.

Gentagne forsømmelse uden særlig begrundelse som fx sygdom vil kunne betyde at fripladsen inddrages og gives til en anden elev.

Dokumentation for årlig løn indkomst bedes du vedhæfte ved ansøgningen. (fx. årsopgørelse)

Ansøgningen bliver behandlet ved først kommende Bestyrelsesmøde i august måned, hvor formanden vil tildele fripladserne. Ansøger vil få besked inden 1. rate i oktober.

Der betales fuld pris for ældste elev og 25 % rabat for øvrige søskende. (for et instrument, som trækkes fra det dyreste).

Fritidskontoen er et samarbejde mellem Red Barnet og Kalundborg kommune til gavn for børn og unge i Kalundborg Kommune.

Fordi alle børn har glæde af, men ikke altid råd til at have en aktiv fritid, har Red Barnet og Kalundborg Kommune indgået partnerskab om at oprette Fritidskontoen, hvorfra der kan søges om økonomisk støtte til fritidsaktiviteter for børn og unge i Kalundborg kommune.

Kalundborg Kommune har afsat 150.000 kr. årligt til indgåelse og drift af partnerskabsaftalen med Red Barnet omkring Fritidskontoen.

Udover muligheden for kontingent- og udstyrsstøtte tilbyder Red Barnet i Kalundborg også vejledning om valg af fritidsaktiviteter, samt tilbud om følgeven for børn og unge, der har behov for det. 

Læs mere om hvordan man ansøger her

Med ny politisk aftale indføres et fritidstillæg på 250 kr. skattefrit pr. barn pr. måned (max 1.000 kr. pr. familie) for børn med forældre i kontanthjælpssystemet.

Familierne kan for eksempel bruge fritidstillægget til fritidsaktiviteter og til udstyr til børnene.

Aftalen træder i kraft snarest muligt og senest 1.1.2024

Administration af fritidstillægget:

Fritidstillægget udbetales a conto månedligt sammen med den resterende ydelsesudbetaling. For at sikre, at fritidstillægget kommer børnene til gavn, skal forældrene hver tredje måned dokumentere med kvitteringer, at mindst to tredjedele af det udbetalte fritidstillæg er blevet brugt på børnenes fritidsaktiviteter. Kvitteringerne vil enten kunne blive uploadet digitalt eller afleveres fysisk til kommunen.
Hvis borgeren ikke kan dokumentere udgifter for to tredjedele af det udbetalte fritidstillæg, stopper udbetalingen af fritidstillægget, indtil forældrene igen begynder at dokumentere for udgifterne. Forældrene kan dog ikke miste pengene.

Kilde: Fritidstillæg - Beskæftigelsesministeriet