Skip to main content Skip to footer

Undervisningstilbud

Når du melder dig til sang eller instrumentalundervisning på Musisk Skole har du mulighed for at deltage GRATIS på bands, sammenspil, kor og hørelære.

Rytmik 0-6 år

Musisk Skole sammensætter holdene ud fra alder. 

Førskoleundervisningen har til formål:
  • at udvikle barnets umiddelbare musikglæde og videreudvikle dets musikalske anlæg
  • at udvikle barnets sangstemme
  • at udvikle barnets melodiske og rytmiske sans, sans for form og struktur, samt fornemmelse for tid og rum
  • at bevidstgøre musikkens grundelementer: puls, rytme, melodi, form 
  • at udvikle barnets evne til opmærksomhed, koncentration, iagttagelse, lytning, reaktion, hensyn og samarbejde
  • at styrke barnets selvtillid
  • at udvikle barnets sprog og begrebsverden, koordinationsevne og motorik
  • at udvikle barnet emotionelt og intellektuelt
Førskoleundervisningen er for børn i alderen 0 – 6 år (med forældre), samt børn i dagplejen, vuggestuer og børnehaver.

Undervisningen tager udgangspunkt i barnets naturlige trang til leg og bevægelseslegen.

Gennem leg og aktiv deltagelse i sang, spil, bevægelse og drama oplever børn og voksne sammen de musikalske grundbegreber: puls, rytme, melodi, form, klang, dynamik og karakter.

Praktiske oplysninger
Undervisningen foregår decentralt og på Musisk Skole i lektioner á 50 minutter på holdstørrelser, der er tilpasset børnenes alder.
  • Institutioner tilbydes undervisning i formiddagstimerne. 
  • Forældre/barn tilbydes undervisning om eftermiddagen.
I øjeblikket har vi rytmikhold for 2-3 årige og 4-5 årige i Kalundborg, og der er mulighed for at oprette hold
for andre aldersgrupper og på andre undervisningssteder, hvis der er nok tilmeldte.