Skip to main content Skip to footer

Undervisningstilbud

Når du melder dig til sang eller instrumentalundervisning på Musisk Skole har du mulighed for at deltage GRATIS på bands, sammenspil, kor og hørelære.

Rytmik - Specialhold

Børn og unge med særlige behov får på Musisk Skole samme tilbud om musikundervisning som alle andre.

Undervisningen foregår på mindre hold, hvor det er nemmere for den enkelte elev at overskue at deltage i undervisningen.

Desuden planlægges undervisningen i højere grad ud fra den enkelte elevs aktuelle situation og i tæt samarbejde med elevens forældre, evt. værger eller pædagoger.

Du kontaktes af musikpædagog og teamleder Rie Sørensen kort tid efter tilmelding, og får en snak om, hvilket instrument, der ønskes undervisning på samt evt. særlige ønsker til underviseren og selve undervisningen. 


Formål 

  • at udvikle elevens evne til opmærksomhed, koncentration, iagttagelse, lytning, reaktion, hensyn og samarbejde
  • at udvikle elevens sprog og begrebsverden, koordinationsevne og motorik 
  • at udvikle eleven emotionelt og intellektuelt. 
  • at styrke elevens selvtillid 
  • at udvikle elevens umiddelbare musikglæde og videreudvikle det musikalske anlæg
  • at udvikle elevens melodiske og rytmiske sans, sans for form og struktur, samt fornemmelse for tid og rum
  • at bevidstgøre musikkens grundelementer: puls, rytme, melodi, form
  • at udvikle elevens sangstemme

Undervisningen foregår på Musisk Skole i Kalundborg

Kontaktperson: Rie Sørensen