Skip to main content

Undervisningstilbud

Trommer/Percussion

At spille trommer er egentlig noget alle burde gøre, uanset hvilket instrument eller stilart, man senere i livet vælger som sit hovedinstrument. Det er i trommeundervisningen at begreber som puls, motorik og evnen til virkelig at lytte, trænes i et omfang man ikke kan modtage på andre instrumenter. Dette er blandt andet én af årsagerne til at videregående musiske uddannelser, så som konservatorier og universiteter vægter E.R.T. (Elementær Rytmisk Træning) eller SSB (Sang, Spil og Bevægelse) meget højt.

Undervisningen
Man kan have trommer både som hovedinstrument, og som bi-instrument. Læs mere om undervisningen under læreplan. Desuden indgår eleverne med jævne mellemrum i sammenspilssituationer, hvor vi udelukkende spiller trommer.

Når du går til trommer, vil du primært lære at spille trommesæt, men du har også muligheden for at stifte bekendtskab med mange forskellige percussioninstrumenter som djembe, congas, tamburin, shaker osv. Som trommeelev bliver du fortrolig med mange forskellige landes kulturer og historiske baggrunde, eftersom vi kommer omkring mange forskellige stilarter, der hver især bærer på hver deres spændende historie.
Vi vil i undervisningen komme igennem nogle elementære ting og arbejder herfra videre afhængig af niveau og interesse. Det kan bl.a. være: Koordination, stik teknik, genrekendskab, lyd på sættet, at spille til musik, at aflytte musik, nodelæsning, improvisation, lære fills osv.
Hovedformålet med at lære at spille trommer er at spille sammen med andre. Vi vil derfor give dig nogle redskaber, så du har mulighed for at indgå på et af Musisk Skoles sammenspilshold, eller så du selv kan gå ud og lave dit eget band.

Krav
Fælles for undervisning på de forskellige instrumenter er, at det er påkrævet at eleven har et instrument hjemme og at eleven øver minimum 10 min. dagligt.

Lærere: Peter Rønn, Morten GrønvadTilmeld
Trommer/Percussion
Sæsonperiode = 10 måneder
VarighedPris pr. månedPris pr rate*
Solo 25 min418,001045,00
Hold 2 elever 2x12,5 min
Hold 4 elever 50 min
280,00700,00
*4 rater pr. sæson
Back to top