Skip to main content Skip to footer

Undervisningstilbud

Når du melder dig til sang eller instrumentalundervisning på Musisk Skole har du mulighed for at deltage GRATIS på bands, sammenspil, kor og hørelære.

Klaverlaboratorium

At gå til klaver i klaverlaboratorium er en sjov og lærerig måde at begynde sin klaver- og musikudvikling på. Undervisningen vil foregå på hold med 4-6 elever, der spiller på hver sit digitale piano med hovedtelefoner.

Eleverne vil få gavn af at spejle sig i hinanden samt at møde andre børn og unge og have musikken som fællesskab. Der vil indgå elementer af holdundervisning, individuel instruktion og sammenspil.
Klaverlaboratoriet er et godt springbræt til at fortsætte med soloundervisning på klaver – eller et andet instrument.

Flot donation fra Rotary
Bestyrelsen på Musisk Skole Kalundborg har gennem længere tid ønsket at etablere et klaverlaboratorium og takket være en flot donation på 30.000 kr fra Rotary lykkedes det nu.
Vi har i øjeblikket venteliste på klaverundervisning og med klaverlaboratoriet forventer vi at kunne eliminere denne venteliste og dermed give endnu flere børn og unge muligheden for at udfolde sig musikalsk. I forhold til soloundervisning er holdundervisning i klaverlaboratoriet endvidere billigere for eleven, hvilket åbner muligheder for familier med færre midler. Rotary bidrager således til et tiltag som vi har store forventninger til og som vi er sikre på vil bibringe megen glæde i årene fremover.