Skip to main content Skip to footer

Undervisningstilbud

Når du melder dig til sang eller instrumentalundervisning på Musisk Skole har du mulighed for at deltage GRATIS på bands, sammenspil, kor og hørelære.

Klaver

Klaveret er helt nødvendigt når man skal videre med sin musikalske uddannelse, f.eks. til musikalsk grundkursus, gymnasiet (højniveau), seminariet, det klassiske eller det rytmiske konservatorium og universitetet.

Der satses på højest mulig indlæringskvalitet fra første time. Der undervises ud fra en klar viden om og forståelse af klaverspillet i alle dets enkeltdele. Der arbejdes for eksempel med tempo, karakter, egalitet, artikulation, stemmeføring, fraseringsopbygning, klang, balance, form, dynamik, kontraster, pedal.

Klaveret anvendes indenfor alle musikgenrer, eksempelvis i klassisk musik, rytmisk musik, rytmisk brugsklaver, solospil, sammenspil, akkompagnement, repetition, korindstudering, klaverorkester, orkestersammenspil, teori, hørelære, musikforståelse og historie, rytmisk træning, fællessang, flerhændigt m.m.

I undervisningen arbejdes der på
• at skabe spilleglæde at udvikle elevens musikalitet
• at udvikle de nødvendige kundskaber og færdigheder så klaverspillet bliver en del af elevens livskvalitet
• at hjælpe elevens mulighed for deltagelse i musikalske udfoldelser på alle niveauer.

Forældrene søges inddraget i arbejdet omkring elevens undervisning bl.a. igennem konsultationer, forældremøder, overværelse af koncerter, ligesom de er velkomne til at overvære undervisningen.
Eleven forventes at deltage i musisk skoles koncertaktiviteter.